IKEA FAMILY

IKEA
Staňte sa členom Prihlásiť sa

Ochrana osobných údajov

IKEA FAMILY

Odoslaním formulára dobrovoľne súhlasíte s tým, aby spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o., spracovávala vaše osobné údaje v zmysle § 11 Zák. č. 122/2013 Z. z. v rozsahu uvedenom v tomto formulári, na účely poskytovania výhod, zliav a ponúk členom klubu IKEA FAMILY, ako aj s uchovávaním osobných údajov o vami vykonaných nákupoch na účely vyhotovovania štatistík na interné účely spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o. Súhlas dávate na dobu do jeho odvolania, najdlhšie však na obdobie svojho členstva vo vernostnom klube IKEA FAMILY. Členstvo v klube IKEA FAMILY zanikne, ak člen nebude päť rokov aktívne využívať členskú kartu. Prevádzkovateľ následne zlikviduje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá prestala byť členom klubu.

Spracovanie sa môže uskutočniť manuálne alebo automaticky, a to i prostredníctvom tretích osôb.
Osobné údaje člena klubu IKEA FAMILY budú zaevidované v databáze klubu IKEA FAMILY. Údaje spracovávajú spoločnosti: Quant Marketing Company Ltd, 77 St Martins Lane, London WC2A 4NN, Veľká Británia, prevádzkovanie databázy členov IKEA FAMILY; Adastra, s.r.o., Benešovská 8, 101 00 Praha 10, Česká republika, prevádzkovanie databázy pre web IKEA FAMILY, kampane a kontrola kvality údajov v databáze členov IKEA FAMILY; brainz.cz s.r.o., Fibichova 13/2, 130 00 Praha 3, Česká republika, prevádzkovanie webových stránok IKEA FAMILY; IKEA IT AB, P.O. Box 700, SE- 343 81 Älmhult, Švédsko, spravovanie databázy nákupov členov IKEA FAMILY; Apsis Sweden AB, Stormgatan 11, 211 20 Malmö, Švédsko, zasielanie newsletterov. V rámci regionálnej organizácie IKEA budú vaše údaje spracovávané určenými zamestnancami IKEA Bratislava, s. r. o., IKEA Česká republika, s. r. o. Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín, Česká republika a IKEA Lakberendezési Kft., Örs vezér tér. 22, H-1148 Budapest, Maďarsko.

V prípade udelenia súhlasu so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronického kontaktu (napr. e-mailom alebo SMS) alebo poštou, súhlas dávate na dobu do jeho odvolania, najdlhšie však na obdobie svojho členstva vo vernostnom klube IKEA FAMILY. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese: Privacy officer, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.

Voliteľným bonusom člena klubu IKEA FAMILY je možnosť získať novinky a ponuky zasielané e-mailom alebo poštou. V prípade, ak si člen KLUBU neželá, aby ho IKEA oslovovala na tieto účely, svoj nesúhlas môže vyjadriť vyznačeným spôsobom v príslušnej časti prihlášky.

Používame cookies, aby sme mohli upraviť naše stránky tak, aby vám čo najviac vyhovovali. Ak budete naše stránky naďalej používať bez toho, že by ste si zmenili nastavenie, budeme to považovať za váš súhlas s používaním cookies na stránkach IKEA.

Ochrana osobných údajov Viac informácií o cookies

OK