IKEA FAMILY

IKEA
Staňte sa členom

Podmienky členstva v klube IKEA® FAMILY:

IKEA FAMILY je vernostný klub, ktorý je určený zákazníkom spoločnosti IKEA. Na členstvo vo vernostnom klube IKEA FAMILY, používanie karty IKEA FAMILY, návštevy obchodného domu alebo webovej stránky IKEA, akékoľvek odmeny a výhody poskytované klubom IKEA FAMILY sa vzťahujú nasledujúce podmienky.
Výrazmi „vy/vás‟ a „váš/vaša/vaše‟ označujeme členov klubu IKEA FAMILY.
Klub IKEA FAMILY slúži len na osobné a spotrebiteľské účely. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo upraviť akúkoľvek súčasť vernostného klubu IKEA FAMILY.

Členom klubu IKEA FAMILY sa môžu stať len:

 • osoby staršie ako 18 rokov,
 • osoby, ktoré pri registrácii jasne a pravdivo vyplnia povinné polia a potvrdia súhlas s podmienkami členstva a so zásadami ochrany osobných údajov. Registrovať sa možno prostredníctvom webovej stránky IKEA FAMILY alebo v kioskoch v obchodnom dome IKEA. Na úspešnú registráciu je potrebné overenie vašich údajov prostredníctvom e- mailovej adresy alebo telefónneho čísla,
 • osoby, ktoré si klubovú kartu IKEA FAMILY vytlačia v kiosku IKEA FAMILY v obchodnom dome IKEA v krajine, v ktorej sa registrovali, alebo si ju uložia v elektronickej podobe do mobilného zariadenia,
 • osoby, ktoré pri prihlasovaní do klubu IKEA FAMILY vyjadria súhlas s týmito podmienkami a so zásadami ochranou osobných údajov.

Karta klubu IKEA FAMILY:

 • patrí do vlastníctva spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO 35849436, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro., Vložka č. 27940/B (ďalej len „IKEA‟),
 • nie je prenosná a môže ju používať len osoba, ktorej meno je vytlačené na karte,
 • neslúži ako debetná, kreditná či záručná karta.

Člen klubu IKEA FAMILY:

 • má právo získať aktuálne výhody (napr. zľavy na vybrané výrobky, služby a semináre v obchodnom dome IKEA a u vybraných externých partnerov), ak sa pri pokladni preukáže platnou členskou kartou. Ak je karta poškodená alebo údaje na nej nie sú čitateľné, jej držiteľ nie je oprávnený získať výhody. Pred každým nákupom je potrebné skontrolovať si platnosť karty IKEA FAMILY. Vytlačiť platnú kartu je možné v jednom z našich kioskov v obchodnom dome alebo použiť jej elektronickú podobu v mobilnom telefóne,
 • má právo využívať službu elektronického pokladničného bloku, ak spĺňa nasledujúce podmienky:
  • ak pri nákupe použil svoju kartu IKEA FAMILY a tovar vracia v krajine, v ktorej sa registroval do klubu IKEA FAMILY a tiež tovar zakúpil
  • nie je možné použiť elektronický pokladničný blok, ak vracia tovar, ktorý bol zakúpený v inej krajine,
 • má právo na zmenu spôsobu komunikácie s IKEA (e-mailom, prostredníctvom SMS, poštou alebo cez Facebook) vo svojom členskom profile na webovej stránke IKEA FAMILY alebo v kioskoch IKEA FAMILY v obchodom dome IKEA v krajine, v ktorej sa registroval. V prípade udelenia súhlasu so zasielaním obchodných informácií si IKEA vyhradzuje právo nastaviť spôsob štandardnej komunikácie, ktorý si člen po registrácii sám zvolí (emailom, prostredníctvom SMS, poštou a Facebook),
 • má právo dostávať obchodné informácie, ak dá spoločnosti IKEA svoj súhlas,
 • má právo vyjadriť nesúhlas s vykonávaním marketingového profilovania (cez nastavenia svojho profilu IKEA FAMILY). V takom prípade nebude spoločnosť IKEA vykonávať žiadne marketingové profilovanie, takže nebude môcť členovi zasielať prispôsobené obchodné informácie na základe jeho nákupov a výrobkov, ktoré ho zaujali na webovej stránke,
 • je povinný čo najskôr informovať IKEA o zmene osobných údajov uvedených pri registrácii. V prípade, že člen klubu túto povinnosť nedodrží, IKEA nebude zodpovedná za meškanie alebo pochybenie spôsobené neskorým oznámením zmien osobných údajov člena klubu IKEA FAMILY,
 • je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoje členstvo, a to na písomnej žiadosti o ukončenie členstva, ktoré zašle spolu s kartou IKEA FAMILY na adresu Oddelenia IKEA FAMILY, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu ikea.info@ikea.com. Táto žiadosť musí obsahovať číslo karty IKEA FAMILY, e-mailovú adresu, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu, na základe ktorých bude možné člena IKEA FAMILY identifikovať.

Spoločnosť IKEA:

 • si vyhradzuje právo na určenie výrobkov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie patrí do rozsahu programu klubu IKEA FAMILY, ako aj výber seminárov a spolupracujúcich externých partnerov a iných výhod pre členov klubu,
 • je oprávnená ukončiť členstvo v nasledujúcich prípadoch:
  • ak člen nepoužil kartu IKEA FAMILY v obchodnom dome IKEA Bratislava po dobu 1 roka odo dňa registrácie alebo po dobu viac ako 3 rokov od posledného použitia karty IKEA FAMILY,
  • ak sme u člena nezaznamenali žiadnu interakciu (nečíta si newsletter, neprihlasuje sa do svojho účtu, nezúčastňuje sa na seminároch) po dobu viac ako 3 rokov,
  • ak zistíme, že profil člena obsahuje nesprávne a nepravdivé informácie.
 • je povinná vymazať členský účet do 1 mesiaca od doručenia písomnej žiadosti (lehota môže byť predĺžená na 2 mesiace, ak sú splnené zákonné podmienky),
 • je povinná zaslať kópiu informácií, ktoré o členovi má, do 1 mesiaca od doručenia písomnej žiadosti (lehota môže byť predĺžená na 2 mesiace, ak sú splnené zákonné podmienky).

Zasielanie marketingových informácií:

 • ak člen vyjadrí súhlas so zasielaním marketingových informácií prostredníctvom e-mailu, môžeme mu zasielať newsletter s novinkami z IKEA a informácie, ktoré sa týkajú členstva v klube IKEA FAMILY a výhod vernostného klubu IKEA FAMILY,
 • ak člen vyjadrí súhlas s využívaním svojho telefónneho čísla, môžeme ho prostredníctvom SMS informovať o nadchádzajúcich novinkách a podujatiach,
 • ak člen vyjadrí súhlas so zasielaním marketingových informácií poštou, môžeme ich zasielať na adresu, ktorú uviedol,
 • ak člen IKEA FAMILY vyjadrí súhlas s komunikáciou cez Facebook, môžeme ho oslovovať prostredníctvom všetkých platforiem vlastnených spoločností Facebook.

Marketingové profilovanie:

 • ak člen vyjadrí nesúhlas s marketingovým profilovaním, IKEA mu nebude zasielať žiadne informácie na základe jeho nákupov alebo výrobkov, ktoré ho zaujali pri prehliadaní webovej stránky.

Údaje, ktoré o členoch uchovávame:

 • osobné údaje poskytnuté počas registrácie a ich zmeny,
 • pri aktívnom používaní karty IKEA FAMILY uchovávame informácie o nákupoch a o vrátenom tovare v rámci elektronických pokladničných blokov, aby sme ho mohli informovať o spôsobe údržby a predĺženia životnosti výrobkov, prípadne ponúknuť ďalšie výrobky, ktoré by mohol potrebovať,
 • informácie o prečítaní newsletterov alebo e-mailov na zistenie záujmu o spoločnosť IKEA a prípadného zrušenia členstva,
 • informácie o členoch, akými sú prihlasovanie, súbory cookies, registrácie na semináre, získavame z našich webových stránok www.ikea-family.sk a www.ikea.sk na zistenie, či sa členovia zaujímajú o IKEA a či im bude ponechané členstvo. Informácie o výrobkoch, ktoré ich zaujali na našej webovej stránke, budú použité na prispôsobenú ponuku výrobkov.

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto podmienok členstva. Zmenené podmienky sú platné od dátumu uverejnenia na webovej stránke IKEA FAMILY.

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018.

Používame naše súbory cookies a aj tretích strán, aby sme vám poskytli tie najlepšie služby, zobrazili vám relevantné ponuky a získali štatistiky o vašej návšteve. Bez vášho súhlasu s ukladaním a používaním týchto cookies budú naše možnosti ponúkať vám lepšie služby a ponuky obmedzené. Ďalšie informácie a pomoc pri zmene nastavení súborov cookies nájdete tu.

Viac informácií o cookies

Súhlasím