IKEA FAMILY

IKEA
Staňte sa členom

Podmienky členstva v klube IKEA® FAMILY:

Na členstvo vo vernostnom klube IKEA FAMILY, používanie karty IKEA FAMILY, akékoľvek odmeny a výhody poskytované klubom IKEA FAMILY sa vzťahujú nasledujúce podmienky.
Prihlásením sa do vernostného klubu IKEA FAMILY súhlasíte s týmito podmienkami.
Výrazmi „vy/vás‟ a „váš/vaša/vaše‟ označujeme členov klubu IKEA FAMILY. Klub IKEA FAMILY slúži len na osobné a spotrebiteľské účely. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo upraviť akúkoľvek súčasť vernostného programu IKEA FAMILY.

Členom klubu IKEA FAMILY sa môžu stať len:

 • osoby staršie ako 18 rokov,
 • osoby, ktoré jasne a pravdivo vyplnia povinné polia v prihláške a potvrdia súhlas s podmienkami členstva zahŕňajúce súhlas so spracovaním a ochranu osobných údajov. Prihlásiť sa možno prostredníctvom webovej stránky IKEA FAMILY alebo v kiosku IKEA FAMILY v obchodnom dome IKEA
 • osoby, ktoré si klubovú kartu IKEA FAMILY vytlačia v kiosku IKEA FAMILY v obchodnom dome IKEA v krajine, v ktorej sa registrovali, alebo si ju uložia v elektronickej podobe do mobilného zariadenia.
 • Klubová karta IKEA FAMILY:

  • patrí do vlastníctva spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o. (ďalej len IKEA) a nemôže byť prevedená na tretie strany,
  • nie je prenosná a môže ju používať len osoba, ktorej meno je vytlačené na karte,
  • neslúži ako debetná, kreditná či záručná karta.

  Člen klubu IKEA FAMILY:

  • má právo získať aktuálne výhody (napr. zľavy na vybrané výrobky, služby a semináre v obchodnom dome IKEA a u vybraných externých partnerov),
  • má právo využívať službu elektronického pokladničného bloku (ak vracia tovar v krajine, v ktorej ho nakúpil, a pri nákupe použil kartu IKEA FAMILY),
  • má právo na zmenu spôsobu komunikácie so spoločnosťou IKEA (e-mailom, prostredníctvom SMS, sociálnych médií alebo poštou) vo svojom členskom profile na webovej stránke IKEA FAMILY alebo v kioskoch IKEA FAMILY v obchodom dome v krajine, v ktorej sa registroval. V prípade udelenia súhlasu so zasielaním obchodných informácií si spoločnosť IKEA vyhradzuje v rámci štandardného postupu po prihlásení právo nastaviť spôsob komunikácie (emailom, prostredníctvom SMS, sociálnych médií alebo poštou),
  • je povinný informovať spoločnosť IKEA čo najskôr o zmene osobných údajov uvedených pri registrácii. V prípade, že člen klubu túto povinnosť nedodrží, spoločnosť IKEA nebude zodpovedná za meškanie alebo pochybenia spôsobené neskorým oznámením zmien osobných údajov člena klubu IKEA FAMILY,
  • je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoje členstvo, a to na základe prehlásenia o ukončení členstva, ktoré zašle vrátane členskej karty IKEA FAMILY na adresu Oddelenia IKEA FAMILY, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na adresu IKEA.info@IKEA.com. Táto žiadosť musí obsahovať číslo karty IKEA FAMILY, e-mailovú adresu, meno, priezvisko a dátum narodenia, na základe ktorých bude možné profil IKEA FAMILY identifikovať.
  • má právo na základe písomnej žiadosti, ktorá musí spĺňať rovnaké podmienky ako uvedená žiadosť o zrušenie členstva, dostať od spoločnosti IKEA kópiu údajov a informácií, ktoré o ňom uchováva.

  Spoločnosť IKEA:

  • si vyhradzuje právo na určenie výrobkov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie patrí do rozsahu programu klubu IKEA FAMILY, ako aj výber seminárov a spolupracujúcich externých partnerov a iných výhod pre členov klubu,
  • je oprávnená ukončiť členstvo v prípade, ak člen nepoužil klubovú kartu IKEA FAMILY v obchodnom dome IKEA na Slovensku po dobu 3 rokov odo dňa prihlásenia alebo od jej posledného použitia, alebo ak vo svojom členskom profile uviedol nepravdivé informácie,– je povinná zrušiť členstvo do 30 dní od prijatia vyššie uvedenej písomnej žiadosti,
  • je povinná poskytnúť informácie, ktoré o členovi uchováva, do 25 dní od prijatia vyššie uvedenej písomnej žiadosti.

  Spracovanie a ochrana osobných údajov členov klubu IKEA FAMILY
  Na prihlásenie do klubu IKEA FAMILY je nutný váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov nielen v rámci klubu IKEA FAMILY nájdete tu.

  Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto podmienok členstva. Zmenené podmienky sú platné od dátumu uverejnenia na webovej stránke IKEA FAMILY.
  Tieto podmienky sú platné od 1. 9. 2017.

Používame cookies, aby sme mohli upraviť naše stránky tak, aby vám čo najviac vyhovovali. Ak budete naše stránky naďalej používať bez toho, že by ste si zmenili nastavenie, budeme to považovať za váš súhlas s používaním cookies na stránkach IKEA.

Ochrana osobných údajov Viac informácií o cookies

OK