Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely.

Kto sme?
Spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom na adrese Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovensko, ktorá je prevádzkovatelom vašich osobných údajov, môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv oblasti ochrany osobných údajov na telefónnom čísle +421 2 48 226 111, na e- mailovej adrese ikea.info@ikea.com alebo poštou na adrese IKEA Bratislava, s. r. o., Ochrana osobných údajov, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov je možno kontaktovať písomne e-mailom na adrese privacy.officer@ikea.com alebo poštou na adrese Privacy officer, IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.
Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do 1 mesiaca, prípadne do 2 mesiacov, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.

Aké informácie zhromažďujeme a prečo?
Keď požiadate o členstvo v klube IKEA Family, budeme potrebovať váš súhlas na spracovanie osobných údajov na tento účel. Na to, aby ste sa stali členom klubu IKEA Family, je totiž potrebné spracovávať vaše osobné údaje.
V rámci registrácie od vás budeme potrebovať základné identifikačné a kontaktné údaje, ktoré budú slúžiť na komunikáciu s vami, a rovnako budeme potrebovať aj dátum narodenia, ktorým potvrdíte, že ste podľa podmienok členstva v klube IKEA Family oprávnený stať sa členom klubu IKEA Family.
Zhromažďovať budeme aj informácie o vašich nákupoch a o vrátení tovaru v obchodnom dome aj v rámci nákupu on-line na našej webovej stránke, aby ste ako člen klubu IKEA Family mohli využívať službu elektronických pokladničných blokov a aby sme vám mohli zasielať bežné ponuky pre všetkých zákazníkov, prípadne ponuky prispôsobené priamo pre vás.
Ak máte záujem o ponuky presne podľa vašich potrieb, môžete nám poskytnúť ďalšie nepovinné informácie, ako napríklad demografické údaje a vaše oblasti záujmu týkajúce sa nášho sortimentu.
Vzhľadom na to, že musíme kontrolovať, či je vaše členstvo v súlade s podmienkami členstva v klube IKEA Family stále aktívne, budeme zhromažďovať aj informácie o vašej interakcii s nami, ktoré zahŕňajú informácie o prihlasovaní sa do účtu IKEA Family, otváraní nášho e- mailu alebo vašej účasti na seminároch pre členov klubu IKEA Family.
Ak sa do účtu IKEA Family prihlasujete pomocou účtu na sociálnej sieti Facebook, informácie od spoločnosti Facebook budeme používať len na overovanie.
Ak vyjadríte súhlas so zasielaním marketingových informácií, budeme vás informovať o našich výrobkoch a službách, ale aj o novinkách či rôznych podujatiach.

Kto príde do kontaktu s vašimi údajmi?
Vaše osobné údaje budeme na účely členstva v klube IKEA Family spracovávať v spolupráci so zmluvnými partnermi, ktorí nám poskytujú služby prevádzkovania databáz klubu IKEA Family a webovej stránky IKEA Family a komunikačné služby s členmi klubu IKEA Family.
Vaše osobné údaje budú v súvislosti so zasielaním marketingových informácií spracovávať zmluvní partneri, ktorí nám pomáhajú s ich prípravou a distribúciou.

Ako dlho budeme vaše údaje spracovávať?
Vaše osobné údaje zhromaždené v súvislosti s členstvom v klube IKEA Family budeme spracovávať v súlade s podmienkami členstva v klube IKEA Family.
Vaše osobné údaje budeme na zasielanie marketingových informácií spracovávať, kým svoj súhlas nezrušíte.

Vaše práva
V tejto súvislosti máte právo na prístup k svojim údajom, na ich zmenu alebo vymazanie. Takisto máte právo na obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti ich spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov.

Zrušenie súhlasu
Máte právo na zrušenie súhlasu so spracovaním svojich údajov v súvislosti s členstvom v klube IKEA Family. V takom prípade však bude vaše členstvo v klube IKEA Family ukončené a takisto sa vám zruší prístup k elektronickým pokladničným blokom, pretože táto služba je dostupná len členom klubu IKEA Family.
Taktiež môžete kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií. Následne vám marketingové informácie prestaneme posielať.

Profilovanie
Ako sme uviedli, vami poskytnuté údaje a údaje o vás analyzujeme, aby sme mohli zlepšovať náš sortiment a služby. Toto profilovanie môže znamenať, že vám budeme prostredníctvom komunikačných kanálov, webovej stránky či reklamy na sociálnych sieťach ponúkať výrobky a služby, ktoré sú pre vás zaujímavejšie.
Máte však právo toto profilovanie na priamy marketing odmietnuť a môžete si ho uplatniť tak, že nás budete kontaktovať uvedenými spôsobmi.

Dozorný orgán
V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.uoou.sk.